SOBRE NOSALTRES

Som una associació que representa a les comares de les
Illes de les Balears

L’Associació Balear de Comares és una associació científica que representa les comares de les Illes Balears per aconseguir el desenvolupament de les funcions pròpies de la professió, en un marc de treball basat en l’evidència científica, al marge de qualsevol ideologia política i sense ànim de lucre. Els valors que ens representen i que volem fomentar són l’autonomia de la comare i les funcions pròpies, la qualitat del treball coherent basat en l’evidència i la coordinació multidisciplinar, a més de la responsabilitat que tenim i fem valer com a professionals adequadament qualificades i la igualtat en treballar amb dones i per a les dones sense fer distincions per raó d’ètnia, classe social, discapacitat, edat o orientació.

L’Associació Balear de Comares és una associació científica que representa les comares de les Illes Balears per aconseguir el desenvolupament de les funcions pròpies de la professió, en un marc de treball basat en l’evidència científica, al marge de qualsevol ideologia política i sense ànim de lucre. Els valors que ens representen i que volem fomentar són l’autonomia de la comare i les funcions pròpies, la qualitat del treball coherent basat en l’evidència i la coordinació multidisciplinar, a més de la responsabilitat que tenim i fem valer com a professionals adequadament qualificades i la igualtat en treballar amb dones i per a les dones sense fer distincions per raó d’ètnia, classe social, discapacitat, edat o orientació.

ESTATUTS ABC

COMUNICAT AEM i FAME

PLA ESTRATÈGIC (2021-2025)

Nuestros valores

 • Qualitat: Perquè creiem en una feina basada en l’evidència científica.

 • Autonomia: Ja que la comare té funcions pròpies.

 • Igualtat: Treballem sempre amb i per a les dones.

 • Coherència: De la teoria (estudis realitzats) amb la pràctica (treball que exercim).

 • Responsabilitat: Perquè som professionals qualificats.

 • Coordinació: Considerem important la coordinació entre les Matronas i en equips multidisciplinaris.

 • Aconseguir el desenvolupament de les competències pròpies de la professió i fomentar l’autonomia de la comare a la nostra comunitat autònoma.
 • Fomentar i defensar els aspectes socials i professionals que corresponguin als i les comares d’acord amb les activitats que es contemplen a la Definició de la comare acceptada per l’OMS i també de les Directives 80/154 i 80/155 de la Unió Europea, en l’aspecte jurídic, deontològic, formatiu, de prestigi, cultural, científic i de recerca.
 • Representar i defensar els interessos de lAssociació al marge de qualsevol ideologia política.
 • Col·laborar en les diferents qüestions de caràcter acadèmic, com ara reformes de plans d’estudi, l’ensenyament de grau i la recerca.
 • Promoure i organitzar les activitats de formació continuada de comares, mitjançant la realització de cursos, simposis, congressos i altres.
 • Fomentar l’activitat investigadora promovent els treballs científics i professionals, així com la investigació sobre temes relacionats amb la professió de comare.
 • Establir relacions amb la resta d’associacions, comissions i organitzacions nacionals i estrangeres i mantenir intercanvis tècnics, científics i culturals que afavoreixin el desenvolupament de la professió de comare a les cures de salut de la dona.
 • Fomentar una relació constant entre els membres de l’Associació Balear de Matrones per intercanviar-ne les experiències professionals i personals.
 • Divulgar els treballs científics professionals a través de publicacions i col·laboracions en revistes idònies sobre aquesta matèria.
 • I en general qualsevol qüestió relacionada amb el seu àmbit de formació i preparació, i que no estigui especialment atribuïda en exclusiva a l’Administració.

Coneix la nostra increïble JUNTA DIRECTIVA

Isabel Sampedro Alvarez

PRESIDENTA

Cristina Mas Sánchez

VICEPRESIDENTA

Maria de Fátima Céspedes Ballona

TRESORERA

Beatriz Montero Cabrer

SECRETÀRIA

Mateu Martorell Fullana

VOCAL

Ana Belen de la Cruz

VOCAL

Magdalena Julia Catala

VOCAL

Patricia Pérez Álvarez

VOCAL MENORCA

Myriam Molas Martín

VOCAL

Ana Isabel Garcia Girón

VOCAL

ASSOCIATS

UNEIX-TE A NOSALTRES si vols formar part d’un grup de comares que vetllem pel nostre reconeixement, desenvolupament competencial i científic i donar-lo a conèixer a les dones de la nostra societat.

La ABC té un paper de representativitat de les comares a les institucions governamentals. Com a sòcia de l’ABC pertanyeu a la Federació d’Associacions de Matrones d’Espanya (FAME).

Podràs participar als grups de treball de l’ABC i si treballes de manera independent, tindràs un espai per anunciar i promocionar els teus serveis per a la població.

Com que està associada la inscripció a cursos de formació organitzats per l’ABC tenen preu de sòcia. També tindràs descomptes als congressos i altres activitats organitzades per FAME.

Com a comare tens a la teva mà pertànyer a una associació professional que vol avançar. Per avançar ho hem de fer juntes.

UNEIX-TE A NOSALTRES si vols formar part d’un grup de comares que vetllem pel nostre reconeixement, desenvolupament competencial i científic i donar-lo a conèixer a les dones de la nostra societat.

La ABC té un paper de representativitat de les comares a les institucions governamentals. Com a sòcia de l’ABC pertanyeu a la Federació d’Associacions de Matrones d’Espanya (FAME).

Podràs participar als grups de treball de l’ABC i si treballes de manera independent, tindràs un espai per anunciar i promocionar els teus serveis per a la població.

Com que està associada la inscripció a cursos de formació organitzats per l’ABC tenen preu de sòcia. També tindràs descomptes als congressos i altres activitats organitzades per FAME.

Com a comare tens a la teva mà pertànyer a una associació professional que vol avançar. Per avançar ho hem de fer juntes.