DOCUMENTS

Document tècnic Maneig de la dona embarassada i el nounat amb COVID-19 (2020)

Manual per a la comare en seguretat per a l’embarassada i el nounat fins als 28 dies (2019)

Guia assistencial al part a casa (2018)

Guia de Pràctica Clínica sobre lactància materna (2017)

Guia de pràctica clínica sobre l’abordatge de símptomes vasomotors i vaginals associats a la menopausia i postmenopausia (2017)

 “Amb tots els sentits” – Educación afectiva y sexual en la adolescència (2017)

Abordatge de les dificultats més freqüents en lactància materna (2016)

Cures de les criatures en els primers mesos de vida (2015)

Com superar el puerperi i no rendir-se a l’intent (2014)

Guia de Pràctica Clínica d’Atenció a l’Embaràs i Puerperi (2014)

El massatge perineal (2013)

Guia d’atenció a les dones amb endometriosi al Sistema Nacional de Salut (SNS) (2013)

Protocol comú per a l’actuació sanitària davant de la Violència de Gènere (2012)

IHAN Qualitat en l’assistència professional al naixement i la lactància (2011)

Estratègia de salut sexual i reproductiva (2011)

Cures des del naixement (2010)

Guia per atenció a la mort perinatal i neonatal (2009)

Guia de pràctica clínica sobre atenció al part normal (2010)

Maternitat hospitalària. Estàndards i recomanacions (2009)

Estratègia atenció al part normal (2008)